ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “ЦЕНТРАЛЬНА ФІТОСАНІТАРНА


ЛАБОРАТОРІЯ” (далі - Лабораторія) утворюється відповідно до Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, підпорядковується Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі - Держпродспоживслужба) та належить до сфери її управління.
Спрямування та координація діяльності Лабораторії покладено на Департамент фітосанітарної безпеки, контролю у сфері насінництва та розсадництва Держпродспоживслужби.
Лабораторія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, іншими актами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Держпродспоживслужби, та цим Положенням і повинна бути акредитована Національним агентством з акредитації України чи органом акредитації іноземної держави, або атестована в державній метрологічній системі.
Лабораторія є неприбутковою установою, створена для проведення випробувань з метою перевірки та аналізу об'єктів регулювання в лабораторних умовах на предмет наявності або відсутності регульованих та інших шкідливих організмів.
Основними завданнями Лабораторії є: виконання комплексу заходів, що спрямовані на охорону території України від занесення та інтродукції регульованих шкідливих організмів; визначення фітосанітарного стану об’єктів регулювання, що імпортуються, експортуються, реекспортуються, перевозяться в межах України або транзитом територією України; проведення фітосанітарної експертизи об’єктів регулювання; вивчення видового складу, біології та екології регульованих шкідливих організмів та розробка прогнозу їх поширення; участь у проведенні аналізу ризику шкодочинності та визначення карантинного значення виявлених організмів, розробка та надання рекомендацій по здійсненню заходів, спрямованих на їх локалізацію та ліквідацію; організація та проведення навчання працівників, які безпосередньо виконують роботи із карантину та захисту рослин; надання фахових консультацій з питань карантину та захисту рослин.
До компетенції Лабораторії належать: проведення фітосанітарної експертизи з метою виявлення та/або ідентифікації регульованих шкідливих організмів об’єктів регулювання, що імпортуються, експортуються, реекспортуються, перевозяться в межах України або транзитом територією України; участь у проведенні обстеження рослин, продуктів рослинного походження та інших об’єктів регулювання та об’єктів; участь у проведенні систематичного обстеження земель сільськогосподарського призначення і земель лісового фонду, місць обігу об'єктів регулювання; проведення щорічного аналізу фітосанітарного стану України та виявлення регульованих шкідливих організмів; участь у розробці проектів нормативно-правових актів, інструкцій та інших нормативних документів; надання практичної та методичної допомоги фітосанітарним лабораторіям; проведення науково-дослідних робіт з карантину рослин та захисту рослин спільно з науковими установами країни, участь в наукових дослідженнях з карантину та захисту рослин інших країн; участь у реалізації науково-технічної, технологічної та інноваційної політики, науково-технічних досягнень та передового досвіду* розвитку міжнародного співробітництва з питань карантину та захисту рослин в межах компетенції; співпраця з Європейським Союзом, міжнародними організаціями та ' експертами Європейської та Середземноморської організації із захисту рослин (ЄОКЗР, Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО);
пропаганда знань у сферах карантину та захисту рослин; інші функції, визначені законодавством України.
Основною метою діяльності Лабораторії є проведення фітосанітарної експертизи об’єктів регулювання та визначення видового складу регульованих та інших шкідливих організмів.