gerb na doc

 

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

Про захист рослин

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 50-51, ст.310 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1628-IV ( 1628-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 26, ст.362
N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.184
N 141-V ( 141-16 ) від 14.09.2006, ВВР, 2006, N 43, ст.420
N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78
- зміни діють по 31 грудня 2008 року }

{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3042-VI ( 3042-17 ) від 17.02.2011, ВВР, 2011, N 37, ст.372
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2014, N 6-7, ст.80
N 1166-VII ( 1166-18 ) від 27.03.2014, ВВР, 2014, N 20-21, ст.745
N 1193-VII ( 1193-18 ) від 09.04.2014, ВВР, 2014, N 23, ст.873
N 76-VIII ( 76-19 ) від 28.12.2014, ВВР, 2015, N 6, ст.40
N 77-VIII ( 77-19 ) від 28.12.2014, ВВР, 2015, N 11, ст.75
N 191-VIII ( 191-19 ) від 12.02.2015, ВВР, 2015, N 21, ст.133 }

Read more...

gerb na doc

 

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про карантин рослин

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 34, ст.352 )

{ Вводиться в дію Постановою ВР
N 3349-XII ( 3349-12 ) від 30.06.93, ВВР, 1993, N 34, ст.353 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 367/97-ВР від 18.06.97, ВВР, 1997, N 35, ст.220
N 783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99, ВВР, 1999, N 34, ст.274
N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.209 }

{ В редакції Закону
N 674-IV ( 674-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 28, ст.212 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1804-IV ( 1804-15 ) від 17.06.2004, ВВР, 2004, N 38, ст.468
N 2600-IV ( 2600-15 ) від 31.05.2005, ВВР, 2005, N 25, ст.335 }

{ В редакції Закону
N 3369-IV ( 3369-15 ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 19-20,
ст.167 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2817-VI ( 2817-17 ) від 21.12.2010, ВВР, 2011, N 25, ст.192
N 2973-VI ( 2973-17 ) від 03.02.2011, ВВР, 2011, N 33, ст.326
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2014, N 6-7, ст.80
N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013, ВВР, 2014, N 20-21, ст.712
N 1193-VII ( 1193-18 ) від 09.04.2014, ВВР, 2014, N 23, ст.873
N 222-VIII ( 222-19 ) від 02.03.2015, ВВР, 2015, N 23, ст.158
N 617-VIII ( 617-19 ) від 15.07.2015, ВВР, 2015, N 35, ст.353
N 867-VIII ( 867-19 ) від 08.12.2015, ВВР, 2016, N 4, ст.40 }

Read more...